Žlutá je barva signální. Odbornou učebnu v Gymnáziu Galanta nepřehlédnete

„Žlutá je velice výrazná barva, maximum slunečního záření je právě v oblasti žluté barvy, lidské oko je na žlutou barvu velice citlivé. Z toho důvodu se žlutá používá pro upoutání pozornosti, jako varování a podobně.“ (Wikipedie)

A právě žlutá byla tou správnou volbou pro upoutání pozornosti žáků na výuku biologie a chemie v Gymnáziu Jana Matúšku v Galantě. Kompletně zařízená odborná učebna ve žluté barvě snad žákům pomůže v jejich zaujetí pro vědecké obory.

„Gymnázium Janka Matúšku v Galantě ve spolupráci s vaší firmou zrealizovalo dvě komplexní rekonstrukce učeben – učebna biologie a učebna chemie. Chtěli bychom vyzdvihnout vstřícnost a ochotu vašich pracovníků při realizaci těchto prací. Do budoucna plánujeme ve spolupráci s vaší firmou uskutečnit komplexní rekonstrukci poslední z učeben – fyzikální učebny.“

PaedDr. Peter Černý, PhD.

Název školy: Gymnázium Jana Matúšku

Město: Galanta
Rok realizace: 2019

"S prací vaší firmy jsme byli velmi spokojeni, rovněž s průběhem provedených prací. Nejen co se týče poradenství celkového návrhu na rekonstrukci, ale i s dodávkou materiálů, nábytku a přípravy učeben na výchovně vzdělávací proces.“

Ředitel školy: PaedDr. Peter Černý, PhD.

Další fotografie realizace