Příležitosti v dobách krize. Antivirové dechové clony…

atypická dechová clona na Městském úřadu Praha 18

Všechno zlé je k něčemu dobré… Můžete a nemusíte s tímto rčením souhlasit. Já mám ve zvyku na lidech i na událostech, se kterými se setkávám, vždy vidět to pozitivní. Proto jsem přesvědčena, že koronavirová krize nám přinesla spoustu vážných problémů a komplikací, ale také řadu příležitostí…

Jak tuto nelehkou dobu prožíváme u nás v MY DVA?

Především podporujeme všechna preventivní opatření nutná pro zpomalení šíření nákazy COVID-19. Většina zaměstnanců pracuje z domova a osobní schůzky a setkání omezujeme na nezbytné minimum. Nadále probíhají montáže a naše montážní týmy používají roušky a rukavice. Bez přerušení pracujeme na projektech a návrzích interiérů, s klienty však komunikujeme převážně po telefonu, e-mailu nebo jiným online způsobem.

Jaké příležitosti nám tedy krize přinesla?

Když už nastala tahle pro společnost nepříjemná situace, snažili jsme se vymyslet alespoň nějaké řešení, jak minimalizovat rizika přenosu nákazy, když se kontaktu s ostatními nelze zcela vyhnout. Vznikly z toho antivirové dechové clony. Přepážky, které fyzicky oddělují jednající osoby, aniž by ztrácely oční kontakt.

Umělci obvykle tvoří svá nejlepší díla v dobách krizí a rozervanosti. Je to asi patetické přirovnání, ale… Díky okolnostem, které nikdo neočekával a které nám všem přinesly řadu omezení, vznikl nový výrobek – antivirové dechové clony. Přepážky, které přinášejí větší klid pracovníkům na úřadech, recepcích, ve školách a hotelích…

Jak antivirová dechová clona funguje?

antivirové dechové clony
Jak funguje antivirová dechová clona? Podívejte se, co se stane, když se k ní přiblíží virus…

A takhle to vypadá v praxi…

Autor: Pavlína Sobolová

Scroll to Top