Návod na údržbu

Pravděpodobně každý z nás zná od dětství univerzálního viníka všech neplech zvaného SAMOSETO

„Kdo rozbil to okno?“ 
„Samo se to!“
„Kdo rozlil vodu po podlaze?“
„Samo se to!“
„Kdo počmáral lavici?“
„Samo se to!“
„Kdo roztrhal mapu Evropy?“
„Samo se to!“
„Kdo rozbil tu židli?“
„Samo se to!“

Málokdy se po dětském dovádění během školních přestávek najde jiný viník než tento známý recidivista SAMOSETO. Již několik století, hlavně od zavedení povinné školní docházky, se výrobci školního nábytku a ostatního vybavení škol marně pokouší vyrobit něco, co by bylo 100% odolné vůči tomuto démonovi, který nevinným žákům a studentům ničí školní lavice, židle, tabule, pomůcky… a ubohá děťátka si potom nemohou v takovém zničeném inventáři naplno vychutnávat a vstřebávat moudrosti plynoucí zpoza katedry.

Musíme sebekriticky přiznat, že ani naší společnosti se dosud nepodařilo vyrobit dokonale nezničitelný nábytek. SAMOSETO by možná dokázal rozbíti atom, kdyby ho byl pedagog nechal během školní hodiny kolovat mezi žáky, nebo by ho nedejbože přes přestávku zapomněl ve třídě. Nicméně nějaké produkty blížící se tomuto nezničitelnému ideálu máme v nabídce. A pokud by je nějaký SAMOSETO náhodou chtěl zničit, musel by asi sáhnout na dno svých schopností, a i tak by jeho úsilí bylo pravděpodobně marné.

Poslední policejní identikit recidivisty SAMOSETO