Když klasická výuka nestačí? STEM!

novodobý koncept výuky - STEM

Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.” (J. A. Komenský)

Již před mnoha lety Komenský hovořil o škole jako o tvořivé dílně, ze které vyjdou lidé řádně připravení na život. Při výuce je důležité využívat úkoly a cvičení na rozvoj tvořivosti. A jak se tvoří dnes? Digitálně přece! A proto vznikl STEM, koncept zážitkové výuky.

STEM? Co je to?

Jedná se o novodobý vzdělávací koncept, který využívá čtyř oborů, které si jsou přirozeně blízké a konceptu daly jméno. Přírodní vědy (Sience), technika (Technology), technologie (Engeneering) a matematika (Mathematics). A jak to funguje? Při výuce STEM se tyto obory nevyučují odděleně, ale naopak se využívá jejich přirozené synergie. Cílem není řešení teoretických problémů, ale problémů reálných.

novodobý koncept výuky - STEM

Proč zrovna STEM?

Dnešní klasická výuka dostatečně pružně nereaguje na technologické inovace a vyvíjející se problémy z vědeckého a technického světa. Proto je čím dál tím důležitější vzdělávání ve STEM oborech. V rámci našich projektů školních interiérů se s tímto způsobem výuky setkáváme poměrně často.

Jak STEM výuka vypadá v praxi?

V roce 2020 jsme kompletně vybavili interiér Základní školy Zličín. Mimo řady odborných učeben, kmenových učeben, knihovny a kabinetů jsme zařídili též učebnu robotiky a polytechniky. Zřejmě nejzajímavější místnost z celé školy nejen pro žáky… V rámci výuky STEM si zde žáci sestaví a naprogramují vlastního robota, kterého následně ovládají dálkovým ovladačem. K tomu mají herní pole umístěné na nízkých skříňkách.

Učebnu robotiky a polytechniky jsme vybavili dílenskými stoly od výhradně českého výrobce dílenského nábytku POLAK CZ. Jsou velice odolné vůči hrubému zacházení, a navíc jsou vhodné jak k samostatné práci, tak ke skupinové práci.

Moderní výuka v moderní učebně v dnešní době může vypadat třeba takhle…

Interiér ZŠ Praha 5 - Zličín_učebna robotiky

Autor: Pavlína Sobolová